VII Dobrodzieńska Dycha 2012

VII Dobrodzieńska Dycha wystartuje w tym roku w dniu 21 lipca tradycyjnie już o godz.15.00 na "starej" trasie, czyli start i eta na stadionie miejskim. Oprócz biegu głownego na dystansie 10km , będą również biegi dla dzieci (start o 13.00). Ze względów organizacyjnych  i przepustowości trasy zmuszeni jesteśmy wprowadzić  limit uczestników  - 500-600 osób

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na kolejnym spotkaniu organizacyjnym z zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Dobrodzień Panem Markiem Witkiem ustaliliśmy,że w tym roku Dobrodzieńska Dycha pobiegnie jeszcze raz po "starej" trasie ,czyli start i meta na stadionie przy ulicy Piastowskiej 115, biuro zawodów tak jak w latach ubiegłych bedzie w duzym namiocie na płycie bocznej boiska, parking dla zawodników również bez zmian  (duża łąka tuż przy boisku). Niestety warunki socjalne będą również bez zmian. Jakość asfaltu na trasie też raczej kiepska ,czyli bez zmian. Największe ubytki i dziury zostaną "załatane". 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwsze spotkanie organizacyjne pod przewodnictwem Burmistrz Dobrodzienia Róży Koźlik i Dyrektora DOKIS Stanisława Górskiego jest zaplanowane na dzień 11.01.2012, godz 12.00 

Na spotkaniu ustalono,że VII Dobrodzieńska Dycha sie odbędzie w dniu 21.07.2012. Są rozpatrywane dwie koncepcje przebiegu trasy :

a) "stara" strasa ze startem i metą na stadionie

b) nowa trasa ze startem i metą na rynku głownym. Przy wariancie  "b" zmieniałby się godzina startu na 12-13.00.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru trasy zapadnie w marcu. Trasa w wariancie "b" posiadałlaby rownież atest PZLA.

Budżet biegu 2012 porownywalny z rokiem ubiegłym, nagrody w generalce takie jak w roku ubiegłym. Losowanie nagród dla uczestników biegu ( w tym skórzany fotel z Firmy KLER) bardzo prawdopodobne.

Niestety limit zawodników jest raczej przesądzony:

wariant "a" 400-500 osób

wariant "b" 500-600 osób

Opłata startowa od 20 do 40 zł w zależności od terminu wpłąty.

Koszulki ("techniczne") tylko dla chcących w cenie 20-25 zł.