WOLONTARIAT

Zapraszam chętne osoby do pomocy przy organizacji biegu :

1. Biuro zawodów - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych

    Termin : 16.07.2016, w godzinach 7.00-10.00 

    Ilość osób : 10

2. Depozyt- przyjmowanie,pilnowanie,wydawanie bagaży zawodnikom

    Termin : 16.07.2016, w godzinach 8.00-12.00 

    Ilość osób : 2

3. Ulica Solna (rejon Start/Meta) - podawanie wody i medali  wbiegającym zawodnikom. 

    Termin : 16.07.2016, w godzinach 10.15-11.30 

    Ilość osób : 10 

4. Punkty podawania wody na trasie, pozbieranie do koszy zużytych  kubków na wodę :

   a) na 4 km trasy (Dobrodzień "Dobroteka" ul Oleska 35 - 6 osób

  b) na  8 km trasy (Dobrodzień, ul.Opolska 126 (Firma GaBer/Meblonowak) - 6 osób.

   Termin : 16.07.2016, w godzinach 9.30 -11.00 

 5. Punkty podawania mokrych gąbek zawodnikom ( obok punktow podawania wody), pozbieranie do koszy zużytych gąbek

   Termin : 16.07.2016, w godzinach 9.30 -11.00 

Kontakt :

Janusz Szafarczyk 512/422-372  pkt. 1-3, e-mail: szafar@poczta.onet.eu

Czesław Bysiec 512/422-212- pkt. 4 i 5